Dagvoorzitter & gespreksleider

Screen Shot 2017-01-17 at 11.57.51Workshops. Bestuursvergaderingen. Reflectiebijeenkomsten. Strategiedagen.Themadagen. Daarvoor functioneer ik graag als dagvoorzitter of gespreksleider op het snijvlak van inhoud en proces.

Thema’s waar ik mee verbonden ben: cultureel erfgoed en innovatie, (gender)diversiteit, educatie, ethiek (denk bijvoorbeeld aan: vrijheid, vriend- en vijandschap, autonomie, informed consent, museale ethiek), filosofische onderwerpen, (internationale) samenwerkingsverbanden, toekomstverkenningen, wetenschap, wetenschapscommunicatie.

Klanten: ik werk voor primair voor kennisgedreven instellingen die op zoek zijn naar nieuwe wegen, kansen en mogelijkheden. Ik fungeer onder meer als dagvoorzitter voor Amerpoort, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Naturalis, NEMO, NWO, Platform Diversiteit en Platform WOII. Ik reisde onder andere naar Bastogne, Istanbul, Lissabon, Budapest, Arhus en Wellington.

Aanpak:  Voorbereiding is de basis van een productieve dag wat mij betreft. Dus bespreek ik inzet, posities, bagage, valkuilen en het algehele beeld van de dag(en) met opdrachtgever en de (belangrijkste) gasten/sprekers/deelnemers. Trefwoorden van mijn aanpak als dagvoorzitter zijn: analytisch, concreet, humor, pragmatisch, recht door zee, veilig, verbindend. En bovenal: doen wat nodig is. Maatwerk. Ik werk traditioneel waar het moet, onconventioneel waar het kan. Dat geldt ook – juist! – voor bijeenkomsten rondom ethische onderwerpen en reflectieve vragen. Want precies daar sorteert een frisse, down to earth aanpak voor alle betrokkenen concreet resultaat.

Meer weten? Bel of mail gerust.

 

Share Button